ارتباط اوتیسم با گفتار چیست؟

کاتلین اسکالر اسکات استادیار حوزه پاتولوژی گفتار_زبان در دانشگاه میسریکوردیا است. او توضیح می دهد که اختلالات روان چیست، چگونه ممکن است در افراد اوتیسم وجود داشته باشد و گفتاردرمانی اوتیسم می تواند چه کمک هایی به آن ها بکند.
 

اوتیسم و گفتار ناپایدار

برای دهه ها، محققان "الگوهای متناقض گفتاری" را در افراد مبتلا به اوتیسم شناسایی کرده اند، که انحراف در تداوم، روان بودن، سهولت سرعت و تلاش را با تردید یا تکرار صدا، کلمات یا عبارات نشان می دهد. اخیرا، ماهیت و وقوع این گفتار ناپایدار روشن تر شده است. سه نوع مختلف از ناپایداری شناخته شده است:
 

لکنت زبان

لکنت زبان هنگامی رخ می دهد که فرد واژه هایی را که دوست دارد بیان کند، اما از نظر جسمی در بیرون بردن این کلمات مشکل دارد. افرادی که لکنت دارند در تولید کلمات خود مشکل دارند و ممکن است:
  • اصوات را تکرار کنند(گ_گ_گ_گفتار)
  • هجا را تکرار کنند(دَو_دَو_دویدن)
  • صداها را طولانی کنند(گگگگگفتار، چیییییی)
  • بر روی صداها گیر کنند(گ.....گفتار)
در دوران لکنت زبان زمان زیادی برای ادای کلمات لازم است، و در طول بلوک تلاش های دشواری برای تولید صدا شنیده می شود، یا ممکن است سکوت وجود داشته باشد.
 

بریده گویی

بریده گویی زمانی اتفاق می افتد که یک گوینده با سرعت صحبت کند که سرعت آن برای کنترل سیستم بسیار سریع است. کسانی که بریده گو هستند در نگاه شنونده سریع به نظر می رسند، و شنوندگان به دلیل وجود یکی از سه علامت در درک فرد مبتلا به بریده گویی مشکل دارند:
تکرار بیش از حد عبارات، تجدید نظر در ایده ها، کلمات پر کننده مانند "اُم" یا "اُه"
جمع شدن بیش از اندازه. اصوات در کلمات با هم اجرا می شوند و ممکن است صدا ها یا هجا ها حذف شوند. مکث در مکان هایی که از نظر دستوری انتظار نمی رود.
 

ناپایداری غیرمعمول

ناپایداری غیر معمول زمانی رخ می دهد که گوینده تکرار یا طولانی شدن صدا را در انتهای کلمات آسان کند (گفتار_تار، روشن_شَن، خانممممم) یا صدایی را در وسط کلمه وارد میکند.
تحقیقات در مورد این ناپایداری غیر معمول در مراحل ابتدایی است. مشاهدات در میان محققان نشان می دهد که این اختلالات در لکنت متفاوت است زیرا تکرارها اغلب پس از اتمام کلمه توسط گوینده اتفاق می افتد. در حالی که فرد مبتلا به لکنت در شروع یک کلمه مشکل دارد و به نظر می رسد یک گوینده با نارسایی غیرمعمول در پایان دادن به کلمه مشکل دارد. بعضی اوقات تکرار هتی پایان کلمه بلافاصله (گفتار_تار) و بار دیگر پس از مکث رخ می دهد (گفتار_..مکث.._تار).
طول مکث بین افراد متفاوت است، و برخی از آن ها شناخته شده اند که فکر دیگری را بین مکث و تکرار وارد می کنند.
 

تاثیر زندگی

علاوه بر علائم ظاهری اختلال، برخی از گویندگان احساسات و درک منفی از مشکلات خود تجربه می کنند. گرچه این احساسات و ادراکات منفی بیشتر در میان افراد مبتلا به لکنت دیده می شود، احساس شرمندگی، خجالت، یا ترس همچنین می تواند در پاسخ به بریده گویی یا اختلالات غیرمعمول رخ رهد.
علاوه براین، گویندگان ممکن است سوء برداشت شناختی در مورد اختلال تسلط خود داشته باشند، مانند افکاری که همیشه هنگام گفتن نامشان لکنت خواهند کرد، که آن ها هرگز قادر نحواهند بود در حرفه ای که شامل سخنرانی می شود استخدام شوند.
این احساسات و ادراکات منفی می تواند منجر به اجتناب از ارتباط شود. افراد مبتلا به لکنت، بخصوص، ممکن است هنگام تلاش برای صحبت کردن، تنش در صورت یا سایر مناطق بدن خود نشان دهند.
 
تاثیر اختلال گفتاری در زندگی کودکان مبتلا به اوتیسم

عدم نفوذ در اوتیسم

آگاهی از عدم نفوذ در بسیاری از افراد اوتیسم متغیر است، بخصوص در میان کسانی که بریده گو و یا دارای اختلالات غیرمعمول هستند. توجه به این نکته مهم است که آگاهی در امتداد یک پیوستار رخ می دهد. هر فرد باید بعنوان یک شخص ارزیابی شود تا مشخص شود چه عاملی ممکن است در ایجاد ارتباط و مشکلات موثر باشد بنابراین بسیاری از آن ها باید در درمان مورد توجه قرار گیرند.
متخصصان گفتار و زبان که بطور خاص در ارزیابی و درمان اختلالات روانی آموزش دیده اند میتوانند در ارزیابی عدم نفوذ و هر ویژگی همراه آن کمک کنند. فراموش نکنید که انواع مختلفی از اختلالات می توانند خود را در یک گوینده نشان دهند. انواع اختلالات در مورد طیف اوتیسم در کودکان پیش دبستانی، کودکان و سن مدرسه، نوجوانان و بالغین یافت شده است. اختلالات نیز در تمام توانایی های تشخیصی شناسایی شده است. تاثیر اولویت منفی بر ارتباطات باید در هنگام اولویت بندی اهداف گفتار درمانی و زبان درمانی در نظر گرفته شود. اجتناب از ارتباطات و محدودیت های درگیری اجتماعی باید پرچم های قرمز برای اولویت بندی ارزیابی اختلالات و درمان احتمالی باشد.
 

چگونه درمان گفتار و زبان می تواند به افراد اوتیسمی کمک کند؟

اولین کاری که یک متخصص گفتار و زبان می تواند انجام دهد کمک به شناسایی هرگونه اختلال در انواع مختلف است. اگر تاثیر منفی در زندگی وجود داشته باشد، درمانگر می تواند با ارباب رجوع کار کند. اگر درمانگر با کار با اختلالات روانی راحت نیست، آن ها میتوانند فرد را به کسی که در درمان اختلالات روانی تجربه دارد ارجاع دهند.
  • در صورت لکنت، راهبرد های درمانی بر تغییر زمان و تنش گفتار متمرکز خواهند شد.
  • در صورت بریده گویی، درمان بر روی میزان قاعده از طریق مکث طبیعی و تاکید اصوات برای وضوح تمرکز خواهد کرد.
  • اگر ناپایداری غیرمعمولی باشد، عملکرد پیشنهادی عدم تجزیه مشخص خواهد شد و علت اصلی "ریشه ای" مربوطه ممکن است خطاب شود. برای مثال، اگر بنظر می رسد مراجعه کننده به دلیل دشواری ها و همچنین مکث طبیعی (بجای تکرار) برای نگه داشتن مکان خود در صورت نیاز به زمان بیشتر، آخر کلمه را تکرار می کند تا جای خود را حفظ کند.

 

مرکز گفتاردرمانی آریان توجه ویژه ای به روابط و تعاملات پدر و مادر با کودک دارد و طی جلسه اول ارزیابی، روابط والدین و کودک نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت لزوم، به مادر مشاوراتی جهت بهبود روابط داده می شود و اگر این روابط نیاز به مداخله مستقیم داشته باشد، در همان جلسه اول مشاوره و حتی مداخله می شود و درمان تعاملات والد و کودک همزمان با درمان مشکلات گفتاری کودک ادامه پیدا خواهد یافت. علاوه بر کادرمانی، در مرکز کاردرمانی آریان، خدمات مختلفی برای کودکان مبتلا به اوتیسم همانند کاردرمانی جسمانی، ادراک بینایی و شنیداری، مهارت ها رومزره و... ارائه می شود.